Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o zaprasza do udziału w postępowaniu przetargu nieograniczonego i złożenia oferty na:

Usługa fizycznej ochrony i dozoru mienia zlokalizowanego na terenach w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8 i Placówki Terenowej w Lwówku Śląskim przy ul. Betleja 6

ZNAK POSTĘPOWANIA: 598863-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2019-10-10 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

SIWZ-598863.pdf

Zalacznik-nr-1-oferta-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-3-wykaz-uslug-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-4-wykaz-pracownikow-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-5-umowa-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-6-wykaz-posterunkow-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-7-zakres-obowiazkow-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-8-grupy-kapitalowe-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-9-opis-obowiazkow-przetarg-598863.doc

 

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Informujemy, że poniższy przetarg został zakończony jako nie rozstrzygnięty w dniu 26.09.2019. Przyczyną unieważnienia przetargu jest brak złożonych ofert w postępowaniu.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o zaprasza do udziału w postępowaniu przetargu nieograniczonego i złożenia oferty na:

leasing operacyjny nowych autobusów w ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.

UWAGA ! W DNIU 25.09.2019 nastąpiła II zmiana do dokumentacji, w załącznikach 1 i 2.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 595232-N-2019 z dnia 2019-09-09 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26-09-2019 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

 

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

Zmienione w dniu 25.09.2019 załączniki:

Zalacznik-1-przetarg-595232-zmiana.pdf

Zalacznik-2-przetarg-595232-zmiana.pdf

 SIWZ:

SIWZ_przetarg_nieograniczony_595232-N-2019-zmiana1.pdf

Pozostałe załączniki:

Zalacznik-3-przetarg-595232.pdf

Zalacznik-4-przetarg-595232.pdf

Zalacznik-5-przetarg-595232.pdf

Zalacznik-6-przetarg-595232.pdf

Zalacznik-7-przetarg-595232.pdf

Załączniki w formie edytowalnej:

Zalacznik-1-przetarg-595232.doc

Zalacznik-2-przetarg-595232.doc

Zalacznik-3-przetarg-595232.doc

Zalacznik-4-przetarg-595232.doc

Zalacznik-5-przetarg-595232.doc

Zalacznik-6-przetarg-595232.doc

Zalacznik-7-przetarg-595232.doc

Zalacznik-8-przetarg-595232.doc

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.