Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia oferty na:

Dostawa paliwa płynnego dla PKS w Bolesławcu Sp z o.o. Placówka Terenowa w Lwówku Śląskim

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 634776-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20-12-2019 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

 Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

 SIWZ-dostawa-paliwa-przetarg-634776.pdf

Zalacznik-nr-1-przetarg-634776.doc

Zalacznik-nr-2-przetarg-634776.doc

Zalacznik-nr-3-przetarg-634776.doc

Zalacznik-nr-4-przetarg-634776.doc

 

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o. informuje, że w dniu 20.11.2019 zakończone zostało postępowanie przetargowe 621441-N-2019 dotyczące leasing operacyjny nowych autobusów w ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. jako nie rozstrzygnięte, z powodu braku ważnych ofert. Złożono jedną ofertę, która została odrzucona w wyniku braków formalnych i zmian w formularzu.