Informujemy, że Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa zarządu - Członka Zarządu.

Szczegóły i warunku postępowania konkursowego znajdą Państwo w poniższym załączniku:

 Ogloszenie_o_konkursie_na_prezesa.pdf

Obowiązuje termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 2019 roku do godz. 14:30.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa i usługa tankowania paliwa dla pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka z o.o." (Znak postępowania: 521563-N-2019) w dniu 20.03.2019 zostało zakończone jako nie rozstrzygnięte.

Protokół z postępowania