PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. informuje, że przetarg na Dostawa paliwa do pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. o znaku postępowania 610749-N-2019 z dnia 2019-10-16 r. zostaje unieważniony z powodu braków i błędów w złożonych ofertach.

Pełna treść zawiadomienia

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargu nieograniczonego i złożenia oferty na:

Dostawa paliwa do pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 610749-N-2019 z dnia 2019-10-16 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2019-10-23 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

UWAGA ! W dniu 23.10.2019 zamieściliśmy pytania i odpowiedzi do SIWZ - treść w pliku poniżej:

Pytania i odpowiedzi do SIWZ 610749-N-2019 z dnia 23-10-2019

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

SIWZ-610749.pdf

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy-przetarg-610749.doc

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy-przetarg-610749.doc

zalacznik-nr-3-wykaz-powiazan-kapitalowych-przetarg-610749.doc

 

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.