PKS w Bolesławcu ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w III obrębie ewidencyjnym miasta Lwówek Śląski, przy ul. Betleja 6, w granicach działki o numerze 26/2, wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na ww. gruncie.

Na terenie działki znajdują się budynki:

Budynek warsztatowo – administracyjny:

pow. zabudowy – 380 m2

pow. użytkowa – 906,6 m2

 Hala stacji kontroli:

powierzchnia zabudowy – 820 m2

powierzchnia użytkowa – 620 m2

Cena wywoławcza 1 555 000,00 zł - zł + 23% VAT.

Przetarg odbędzie się dnia 18 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Modłowa 8, 59–700 Bolesławiec.

Sposób składania ofert i wszystkie warunki przetargu znajdą Państwo w pliku poniżej:

Szczegółowe informacje na temat przetargu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o zaprasza do udziału w postępowaniu przetargu nieograniczonego i złożenia oferty na:

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BOLESŁAWCU SP. Z O. O.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 512597-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21-02-2020 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

W dniu 19.02.2020 publikujemy poniższe odpowiedzi na pytania do przetargu:

Odpowiedzi-z-18-02-2020-przetarg-512597-czesc-1.pdf

Odpowiedzi-z-18-02-2020-przetarg-512597-czesc-2.pdf

W dniu 20.02.2020 publikujemy poniższe odpowiedzi na pytania do przetargu:

Odpowiedzi-z-18-02-2020-przetarg-512597-czesc-3.pdf

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

SIWZ_przetarg_512597.pdf

Pozostałe załączniki:

zalacznik-1-przetarg-512597.doc

zalacznik-2-przetarg-512597.doc

zalacznik-3-przetarg-512597.doc

zalacznik-4-przetarg-512597.xls

zalacznik-5-przetarg-512597.doc

zalacznik-6-przetarg-512597.doc

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.