Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia oferty na:

usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec.

Zamówienie dotyczy okresu ubezpieczenia na 24 miesięcy ( w ramach którego wydzielone zostają dwa 12-miesięczne okresy ubezpieczenia , szczegółowo określone w załączniku nr 6 do SIWZ).

 

ZNAK POSTĘPOWANIA: 510828-N-2018 z dnia 2018-01-26 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15-02-2018 do godz. 12:00.

TERMIN OTWARCIA OFERT: 15-02-2018 godz. 12:15

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

 

W dniu 07.02.2018 opublikowaliśmy dla Państwa załącznik dotyczący zmian w załączniku nr 2 powyższego postępowania.

W dniu 09.02.2018 opublikowaliśmy dla Państwa załącznik dotyczący drugiej zmiany w załączniku nr 2 powyższego postępowania.

 

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

SIWZ_510828-N-2018-ubezpieczenie-pojazdow-pks-boleslawiec.pdf

Zalacznik_nr_1_do_SIWZ.doc

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ.doc

Zmiany do załącznika nr 2 SIWZ.pdf

Druga zmiana do załącznika nr 2 SIWZ.pdf

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ.doc

Zalacznik_nr_4_do_SIWZ.doc

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.doc

Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_wykaz_pojazdow.xls

szkodowosc.pdf

 

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.