Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia oferty na:

Usługa fizycznej ochrony i dozoru mienia zlokalizowanego na terenach przy ul. Modłowej 8 i Placówki Terenowej w Lwówku Śląskim przy ul. Betleja 6.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 15.10.2018 do dnia 14.10.2019.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 615699-N-2018 z dnia 2018-09-11 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10-10-2018 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

 

W dniu 12.09.2018 dokonaliśmy poprawek plików z SIWZ, załącznika nr. 1, oraz opisu przedmiotu zamówienia. Wszystkie aktualne pliki znajdują się poniżej.

Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi do przetargu:

Pytania_i_odpowiedzi_12_09_2018.pdf

Pytania_i_odpowiedzi_13_09_2018.pdf

Pytania_i_odpowiedzi_17_09_2018.pdf

Pytania_i_odpowiedzi_25_09_2018.pdf

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

SIWZ_Usluga_ochrony_i_dozoru_mienia.pdf

Zalacznik_1_formularz_ofertowy.pdf

Zalacznik_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.pdf

Zalacznik_3_wykaz_uslug_wykonywanych.pdf

Zalacznik_4_wykaz_pracownikow.pdf

Zalacznik_5_umowa.pdf

Zalacznik_6_wykaz_posterunkow.pdf

Zalacznik_7_zakres_obowiazkow.pdf

Zalacznik_8_wykaz_powiazan_kapitalowych.pdf

Opis_przedmiotu_zamowienia

 

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu informuje, że w dniu 28.03.2018 zakończyło postępowanie przetargowe na "Dostawę i usługę i tankowania paliwa do pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka z o. o." nr. 530859-N-2018. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy Spółdzielnia STW w Bolesławcu, ul. Kościuszki 1, 59-700 Bolesławiec.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół komisji