Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o zaprasza do udziału w postępowaniu przetargu nieograniczonego i złożenia oferty na:

leasing operacyjny nowych autobusów w ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 621441-N-2019 z dnia 2019-11-12 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20-11-2019 do godz. 13:00.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

UWAGA ! W Dniu  18.11.2019 publikujemy odpowiedź do pytań wg. poniższych załączników:

 pytania-i-odpowiedzi-18-11-2019-przetarg-6211441-zestaw-1.pdf

 pytania-i-odpowiedzi-18-11-2019-przetarg-6211441-zestaw-2.pdf

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

 SIWZ:

SIWZ_przetarg_nieograniczony_621441-N-2019.pdf

Pozostałe załączniki:

Zalacznik-1-przetarg-621441.doc

Zalacznik-2-przetarg-621441.doc

Zalacznik-3-przetarg-621441.doc

Zalacznik-4-przetarg-621441.doc

Zalacznik-5-przetarg-621441.doc

Zalacznik-6-przetarg-621441.doc

Zalacznik-7-przetarg-621441.doc

Zalacznik-8-przetarg-621441.doc

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługa fizycznej ochrony i dozoru mienia zlokalizowanego na terenach w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8 i Placówki Terenowej w Lwówku Śląskim przy ul. Betleja 6" (Znak postępowania: 610566-N-2019) w dniu 25.10.2019 został zakończony. Zwycięzcą postępowania zostaje firma VISION GROUP Sp. z o.o. z Warszawy.

Pełna treść informacji