PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. informuje, że przetarg na Usługa fizycznej ochrony i dozoru mienia zlokalizowanego na terenach w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8 i Placówki Terenowej w Lwówku Śląskim przy ul. Betleja 6 o znaku postępowania 598863-N-2019 z dnia 2019-09-18 r. zostaje unieważniony z powodu błędów w SIWZ.

Pełna treść zawiadomienia