PKS Bolesławiec informuje o rozpoczęciu przetargu na Kompleksowe ubezpieczenie floty Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest do dnia 15.02.2021. Oferty można składać do godz. 12:00 tego dnia.

 

Wszystkie załączniki i dokument SWZ dostępne są na platformiezakupowej.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/420615

Pod tym adresem publikowane będą również pytania i odpowiedzi do przetargu oraz informacja o jego rozstrzygnięciu.

 

AKTUALIZACJA 18.02.2021 :

Informujemy, że przetarg został zakończony. Zwycięską ofertę złożyła firma PZU SA z siedzibą w Warszawie. Była to jednocześnie jedyna złożona oferta. Gratulujemy Zwycięzcy i liczymy na jak najlepszą realizacje.  

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o zaprasza do udziału w postępowaniu przetargu nieograniczonego i złożenia oferty na:

leasing operacyjny używanych autobusów w ilości 6 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 584904-N-2020 z dnia 2020-09-14 r.

UWAGA ! W DNIU 18.09.2020 PUBLIKUJEMY ZMIANĘ DO SIWZ.

ZMIANA DOTYCZY WYDŁUŻENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23-09-2020 do godz. 12:00.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

 SIWZ zmieniony w dniu 18.09.2020:

SIWZ_przetarg_584904-zmiana-1.pdf

Pytania i odpowiedzi opublikowane do SIWZ w dniu 18.09.2020:

Odpowiedzi-do-przetargu-584904-zestaw-1.pdf

Odpowiedzi-do-przetargu-584904-zestaw-2.pdf

Pozostałe załączniki:

Zalacznik-1-przetarg-584904.doc

Zalacznik-2-przetarg-584904.doc

Zalacznik-3-przetarg-584904.doc

Zalacznik-4-przetarg-584904.doc

Zalacznik-5-przetarg-584904.doc

Zalacznik-6-przetarg-584904.doc

Zalacznik-7-przetarg-584904.doc

Zalacznik-8-przetarg-584904.doc

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.