PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. informuje, że przetarg na Dostawa paliwa do pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. o znaku postępowania 610749-N-2019 z dnia 2019-10-16 r. zostaje unieważniony z powodu braków i błędów w złożonych ofertach.

Pełna treść zawiadomienia