Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o. informuje, że w dniu 20.11.2019 zakończone zostało postępowanie przetargowe 621441-N-2019 dotyczące leasing operacyjny nowych autobusów w ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. jako nie rozstrzygnięte, z powodu braku ważnych ofert. Złożono jedną ofertę, która została odrzucona w wyniku braków formalnych i zmian w formularzu.