Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o zaprasza do udziału w postępowaniu przetargu nieograniczonego i złożenia oferty na:

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE FLOTY PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BOLESŁAWCU SP. Z O. O.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 512597-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21-02-2020 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

W dniu 19.02.2020 publikujemy poniższe odpowiedzi na pytania do przetargu:

Odpowiedzi-z-18-02-2020-przetarg-512597-czesc-1.pdf

Odpowiedzi-z-18-02-2020-przetarg-512597-czesc-2.pdf

W dniu 20.02.2020 publikujemy poniższe odpowiedzi na pytania do przetargu:

Odpowiedzi-z-18-02-2020-przetarg-512597-czesc-3.pdf

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

SIWZ_przetarg_512597.pdf

Pozostałe załączniki:

zalacznik-1-przetarg-512597.doc

zalacznik-2-przetarg-512597.doc

zalacznik-3-przetarg-512597.doc

zalacznik-4-przetarg-512597.xls

zalacznik-5-przetarg-512597.doc

zalacznik-6-przetarg-512597.doc

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia oferty na:

Dostawa paliwa płynnego dla PKS w Bolesławcu Sp z o.o. Placówka Terenowa w Lwówku Śląskim

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 634776-N-2019 z dnia 2019-12-10 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20-12-2019 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

 Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

 SIWZ-dostawa-paliwa-przetarg-634776.pdf

Zalacznik-nr-1-przetarg-634776.doc

Zalacznik-nr-2-przetarg-634776.doc

Zalacznik-nr-3-przetarg-634776.doc

Zalacznik-nr-4-przetarg-634776.doc

 

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.