Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu informuje, że w dniu 28.03.2018 zakończyło postępowanie przetargowe na "Dostawę i usługę i tankowania paliwa do pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka z o. o." nr. 530859-N-2018. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy Spółdzielnia STW w Bolesławcu, ul. Kościuszki 1, 59-700 Bolesławiec.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół komisji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu informuje, że w dniu 27.03.2018 zakończyło postępowanie przetargowe na świadczenie usług fizycznej ochrony i dozoru mienia nr. 530873-N-2018. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę YAX Sławomir Wleklik.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół komisji