Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa i usługa tankowania paliwa dla pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka z o.o." (Znak postępowania: 521563-N-2019) w dniu 20.03.2019 zostało zakończone jako nie rozstrzygnięte.

Protokół z postępowania

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia oferty na:

Dostawa i usługa tankowania paliwa dla pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2019 do dnia 31.03.2020.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 521563-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20-03-2019 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

 

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

SIWZ_521563-N-2019.pdf

Formularz-ofertowy-zalacznik-nr-1-521563-N-2019.doc

Oswiadczenie-wykonawcy-zalacznik-nr-2-521563-N-2019.doc

Wykaz-powiazan-kapitalowych-zalacznik-nr-3-521563-N-2019.doc

Umowa-521563-N-2019.doc

 

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.