Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Usługa fizycznej ochrony i dozoru mienia zlokalizowanego na terenach w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8 i Placówki Terenowej w Lwówku Śląskim przy ul. Betleja 6" (Znak postępowania: 610566-N-2019) w dniu 25.10.2019 został zakończony. Zwycięzcą postępowania zostaje firma VISION GROUP Sp. z o.o. z Warszawy.

Pełna treść informacji

PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. informuje, że przetarg na Dostawa paliwa do pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka z o.o. o znaku postępowania 610749-N-2019 z dnia 2019-10-16 r. zostaje unieważniony z powodu braków i błędów w złożonych ofertach.

Pełna treść zawiadomienia