Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia oferty na:

Dostawa i usługa tankowania paliwa dla pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2018 do dnia 31.03.2019.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 530859-N-2018 z dnia 2018-03-13 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28-03-2018 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

 

W dniu 21.03.2018 opublikowaliśmy następujące wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ:

1_wyjasnienia_do_SIWZ.pdf

2_wyjasnienia_do_SIWZ.pdf

 

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

SIWZ_Dostawa_i_usluga_tankowania_paliwa.pdf

Zalacznik_1_formularz_ofertowy-530859-N-2018.pdf

Zalacznik_2_oswiadczenia_wykonawcy-530859-N-2018.pdf

Zalacznik_3_wykaz_powiazan_kapitalowych-530859-N-2018.pdf

Umowa-530859-N-2018.pdf

 

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia oferty na:

Usługa fizycznej ochrony i dozoru mienia zlokalizowanego na terenach przy ul. Modłowej 8 i ul. Wesołej 23 b w Bolesławcu oraz Placówki Terenowej w Lwówku Śląskim przy ul. Betleja 6.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.04.2018 do dnia 31.03.2019.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 530873-N-2018 z dnia 2018-03-13 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27-03-2018 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

 

W dniu 20.03.2018 opublikowaliśmy następujące wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ:

Wyjasnienia_do_SIWZ_1.pdf

Wyjasnienia_do_SIWZ_2.pdf

 

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

SIWZ_Usluga_ochrony_i_dozoru_mienia.pdf

Zalacznik_1_formularz_ofertowy.pdf

Zalacznik_2_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.pdf

Zalacznik_3_wykaz_uslug_wykonywanych.pdf

Zalacznik_4_wykaz_pracownikow.pdf

Zalacznik_5_umowa.pdf

Zalacznik_6_wykaz_posterunkow.pdf

Zalacznik_7_zakres_obowiazkow.pdf

Zalacznik_8_wykaz_powiazan_kapitalowych.pdf

Opis_przedmiotu_zamowienia

 

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.