Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o informuje, że w dniu 20.12.2018 został zakończony przetarg dotyczący Dostawa paliwa płynnego dla PKS w Bolesławcu Sp z o.o. Placówka Terenowa w Lwówku Śląskim Wpłyneły 3 oferty, żadna nie została odrzucona. Azarex Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. z Zielonej Góry.

Protokół z zakończenia przetargu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia oferty na:

Dostawa paliwa płynnego dla PKS w Bolesławcu Sp z o.o. Placówka Terenowa w Lwówku Śląskim

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 658538-N-2018 z dnia 2018-12-06 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20-12-2018 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

 

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

SIWZ-dostawa-paliwa.pdf

Zalacznik-nr-1-dostawa_paliwa.pdf

Zalacznik-nr-2-dostawa_paliwa.pdf

Zalacznik-nr-3-dostawa_paliwa.pdf

Umowa-projekt-zal4-dostawa_paliwa.pdf

 

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.