Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o zaprasza do udziału w postępowaniu przetargu nieograniczonego i złożenia oferty na:

Usługa fizycznej ochrony i dozoru mienia zlokalizowanego na terenach w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8 i Placówki Terenowej w Lwówku Śląskim przy ul. Betleja 6

ZNAK POSTĘPOWANIA: 598863-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 2019-10-10 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

SIWZ-598863.pdf

Zalacznik-nr-1-oferta-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-2-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-3-wykaz-uslug-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-4-wykaz-pracownikow-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-5-umowa-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-6-wykaz-posterunkow-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-7-zakres-obowiazkow-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-8-grupy-kapitalowe-przetarg-598863.doc

Zalacznik-nr-9-opis-obowiazkow-przetarg-598863.doc

 

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.