Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o. informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa i usługa tankowania paliwa dla pojazdów PKS w Bolesławcu Spółka z o.o." (Znak postępowania: 521563-N-2019) w dniu 20.03.2019 zostało zakończone jako nie rozstrzygnięte.

Protokół z postępowania