W dniu 23.02.2018 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie przetargu o numerze ogłoszenia 510828-N-2018. Postępowanie dotyczyło zamówienia publicznego na Ubezpieczenia Pojazdów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. Z O.O., ul. Modłowa 8, 59-700 Bolesławiec. Wybrana oferta została złożona przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół komisji