PKS w Bolesławcu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 64/17 o powierzchni 0,1667 ha oraz własności położonego na tej działce budynku biurowego  o powierzchni użytkowej 2.171 m2 i kubaturze 8.880 m³, wpisanych w księdze wie-czystej KW Nr JG1B/00009041/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział V Ksiąg Wieczystych, położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8.

Cena wywoławcza 1 980 000,- zł

Przetarg odbędzie się dnia 26 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Modłowa 8, 59–700 Bolesławiec.

Szczegółowe informacje na temat przetargu

 Informacje na temat przetargu zostały opublikowane w gazecie Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 28 stycznia 2019.