PKS w Bolesławcu informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w granicach działek o numerach 92/9 o powierzchni 0,1607 ha, 92/10 o powierzchni 0,1963 ha i 92/13 o powierzchni 0,2157 ha, o łącznej powierzchni 0,5727 ha położonego w Bolesławcu przy ulicy Wesołej wpisanego w księdze wieczystej KW Nr JG1B/00037713/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział V Ksiąg Wieczystych został w dniu 19.02.2018 zakończony wynikiem pozytywnym. Nabywcą została Spółdzielnia STW w Bolesławcu.

Protokół z zakończenia przetargu