PKS w Bolesławcu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 64/17 o powierzchni 0,1667 ha oraz własności położonego na tej działce budynku biurowego  o powierzchni użytkowej 2.171 m2 i kubaturze 8.880 m³, wpisanych w księdze wie-czystej KW Nr JG1B/00009041/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział V Ksiąg Wieczystych, położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8.

Cena wywoławcza 2 833 000,- zł

Przetarg odbędzie się dnia 4 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Modłowa 8, 59–700 Bolesławiec.

Szczegółowe informacje na temat przetargu

 

PKS w Bolesławcu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w granicach działek o numerach 92/9 o powierzchni 0,1607 ha, 92/10 o powierzchni 0,1963 ha i 92/13 o powierzchni 0,2157 ha, o łącznej powierzchni 0,5727 ha położonego w Bolesławcu przy ulicy Wesołej wpisanego w księdze wieczystej KW Nr JG1B/00037713/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza 1 866 000,- zł

Przetarg odbędzie się dnia 3 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki, ul. Modłowa 8, 59–700 Bolesławiec.

Szczegółowe informacje na temat przetargu

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożenia oferty na:

Dostawa paliwa płynnego dla PKS w Bolesławcu Sp z o.o. Placówka Terenowa w Lwówku Śląskim

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019.

ZNAK POSTĘPOWANIA: 658538-N-2018 z dnia 2018-12-06 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20-12-2018 do godz. 11:30.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od upływu składania ofert

 

Wszystkie szczegóły i warunki przetargu w SIWZ i załącznikach do SIWZ dostępnych poniżej:

SIWZ-dostawa-paliwa.pdf

Zalacznik-nr-1-dostawa_paliwa.pdf

Zalacznik-nr-2-dostawa_paliwa.pdf

Zalacznik-nr-3-dostawa_paliwa.pdf

Umowa-projekt-zal4-dostawa_paliwa.pdf

 

Odnośnik do zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych.