PKS w Bolesławcu informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 64/17 o powierzchni 0,1667 ha oraz własności położonego na tej działce budynku biurowego  o powierzchni użytkowej 2.171 m2 i kubaturze 8.880 m³, wpisanych w księdze wie-czystej KW Nr JG1B/00009041/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział V Ksiąg Wieczystych, położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej 8 został w dniu 04.01.2018 zakończony wynikiem negatywnym (nie doszedł do skutku) z braku nabywców.

PKS w Bolesławcu informuje, że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w granicach działek o numerach 92/9 o powierzchni 0,1607 ha, 92/10 o powierzchni 0,1963 ha i 92/13 o powierzchni 0,2157 ha, o łącznej powierzchni 0,5727 ha położonego w Bolesławcu przy ulicy Wesołej wpisanego w księdze wieczystej KW Nr JG1B/00037713/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział V Ksiąg Wieczystych został w dniu 03.01.2018 zakończony wynikiem negatywnym (nie doszedł do skutku) z braku nabywców.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp z o.o informuje, że w dniu 20.12.2018 został zakończony przetarg dotyczący Dostawa paliwa płynnego dla PKS w Bolesławcu Sp z o.o. Placówka Terenowa w Lwówku Śląskim Wpłyneły 3 oferty, żadna nie została odrzucona. Azarex Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. z Zielonej Góry.

Protokół z zakończenia przetargu