PKS Bolesławiec Spółka z o.o. infromuje, że w dniu 02.05.2019 komunikacja regularna będzie prowadzona jak w dzień sobotni.